International Press Agency

Torba yasayla internet yayınları RTÜK denetimine alındı

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Torba yasa olarak bilinen kanun maddesiyle internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlar RTÜK denetimine alındı.
İNTERNET YAYINLARINA LİSANS
Sadece internet üzerinden radyo ve televizyon yayınları sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alma zorunluluğu getirildi. Böylelikle internet yayınları da RTÜK denetimine alınmış oldu.
ESKİ MİLLETVEKİLLERİNE ÖMÜR BOYU DİPLOMATİK PASAPORT 

Torba yasada en çok göze çarpan bir başka düzenleme ise diplomatik pasaportlarda oldu. Eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportlar, söz konusu görevlerin sona ermesinin ardından da geçerli olacak.

İşverenlerin çalışanların okul öncesi çağdaki çocukları için verilen kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakıldı.

Enerji tasarrufunu ve yenilenebilir enerjiyi desteklemek için konutların çatı veya cephelerinin bu amaçlı kullanılması teşvik edilecek. Bu şekilde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alındı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, yatırım teşvik ve desteklerinden yararlanacak.

İlginizi çekebilecek diğer haberler