International Press Agency

TÜİK: Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3; 2017 genelinde ise yüzde 7,4 büyüdü. Kişi başına gelir ise 10 bin 597 dolara çıktı.

Bu büyüme oranı ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklama şu şekilde:

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7 arttı, sanayi sektörü yüzde 9,2 arttı, inşaat sektörü yüzde 8,9 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10,7 arttı.

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 TL, ABD Doları cinsinden 10 bin 597 Dolar olarak hesaplandı.

CARİ FİYATLARLA GSYH 889 MİLYAR 231 MİLYON TL

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) yüzde 7,3 arttı. Cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 6, sanayi sektörü yüzde 8,8 ve inşaat sektörü yüzde 5,8 arttı. Hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 arttı.

Ekonomide büyüme istihdama yansımadı

BÜYÜMEYE DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI KATKISI

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı.

Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 oldu.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının ve HHKOK’ların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATINDA ARTIŞ YÜZDE 12

2017 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalatı yüzde 10,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 22,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 12,9 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2017 yılında yüzde 12,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26,2 arttı.

İşgücü ödemeleri 2017 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 15,6 arttı

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 31,5 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 32,8 iken bu oran 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31,5 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 51,8’den yüzde 53’e yükseldi.

Borsa sert düştü, dolar 4 TL’yi aştı

İlginizi çekebilecek diğer haberler