International Press Agency

Kamunun parası Tek Hazine Hesabı’nda toplanacak

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin farklı bankalarda tutulan hesaplarını Merkez Bankası nezdinde açılan tek hesapta toplanmasını öngören kanun değişikliği Resmî Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe girdi.

Tek Hazine Hesabı’nın yönetimi Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilecek. İdarelerin ödeme ve tahsilat işlemleri tek hesap üzerinden yapılacak.

SGK, İŞKUR VE ÜST KURULLAR DA DAHİL EDİLECEK

Tek Hazine Hesabı’na genel bütçeye dahil idarelerin haricinde üst kurullar, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş  Kurumu (İŞKUR) gibi özel bütçeli ya da bütçe dışı fonlar da kademeli olarak dahil edilecek.

Mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bu aşamada kapsama dahil olmayacak. İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Tek Hazine Hesabı’na dahil edilmeyecek.

Mali kaynak büyüklüğü yaklaşık 40 milyar lirayı bulan kurumlar, mevcut idari ve bütçesel süreçlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadan yeni adıyla ‘tek hazine kurumlar hesabı’na dahil olacak.

Bütçe şubatta 1,9 milyar TL açık verdi

HAZİNE’NİN BİLGİ İŞLEM ALTYAPISININ BİTMESİ BEKLENECEK

Hazine Müsteşarlığı bilgi işlem altyapısını hazır hale getirdiğnde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek kurumlar arasından seçilecek pilot kurumlarla çalışmalar başlatılacak ve sistem test edilecek.

Tek Hazine Hesabı’na dahil olacak kurumlar mevcut durumda olduğu gibi bütçeleri çerçevesinde kendi tasarrufları doğrultusunda harcamalarını gerçekleştirebilecek, sadece nakit ihtiyaçları için Hazineden talepte bulunabilecek.

Hazine söz konusu kurumların nakit ihtiyaçlarının günlük olarak karşılayacak.

 

İlginizi çekebilecek diğer haberler