International Press Agency

Af taslağında hangi maddeler var?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin bayramdan önce çıkarıbileceğini açıkladığı af taslağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Ankara kulislerinde affın 12 Haziran’a kadar çıkacağı konuşulurken, af taslağının mahkemelere de gönderildiği iddia ediliyor. 

ADALET BAKANI ‘AF İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMAMIZ YOK’ DEMİŞTİ

Önceki gün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazetecilerin soruları üzerine ‘gündemlerinde af düzenlemesi olmadığını’ açıklamıştı. 

Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan habere göre af taslağı 9 maddeden oluşuyor. Af taslağına göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce işlenmiş suçlarda ve devam eden davalarda ceza üst sınırı beş yıl olanlara erteleme gelecek.

‘CEZA ALAN HÜKÜMLÜLERİN CEZASINDAN 5 YIL DÜŞÜRÜLECEK’

Taslağın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olarak yürürlüğe gireceği belirtilirken, KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren ceza alan hükümlülerin cezalarından beş yıl düşülecek.

Devam eden dava ve soruşturmalar da düşürülecek. Ceza alan mahkumların bir kısmının da kalan sürelerini açık cezaevlerinde tamamlaması öngörülüyor.

Taslağa göre cinsel suçlar ile terör örgütü yöneticiliğinden hüküm giyenler ve müebbet hapis cezasına çarptırılanlar af kapsamı haricinde bırakılacak.

Yiğit Bulut: Genel af çıkaralım, her vatandaşı suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi şans verelim

TASLAKTA YER ALAN MADDELER

Af taslağında dikkat çeken bazı önemli maddeler ise şöyle:

Madde 3:

Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıl indirilir…

Madde 4:

01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı beş yılı geçmeyen suçlardan dolayı… dava açılmamış veya… henüz hüküm verilmemiş … ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir…

Madde 5:

Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir.

Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Madde 6:

Bu bentle ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince ertelenir.

Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.

Madde 7:

Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Madde 8:

Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi hali olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.

Madde 9:

Bu kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde “davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç, 102/3a,b,c,d,e, 102/4, 102/5, yine aynı kanunun 103/1a,1b, 103/2, 103/3a,b,c,d,e, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2 ve 104/3 maddesi kapsamındaki suçlar ile terörle mücadele kapsamına giren, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamaz.

Bahçeli af çıkışını yineledi, “İnşaallah bayram öncesi” dedi

İlginizi çekebilecek diğer haberler