Büyümeye tüketim dopingi

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) yüzde 7,4 büyüdü. Gayri safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışında tüketim harcamalarındaki artış etkili oldu. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4 arttı.