International Press Agency

Yeni sistemin bakanlıkları ve kurulları KHK ile ilan edildi

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında yayımlanan 703 sayılı KHK ile yeni sistemin bakanlıkları ve kurulları belli oldu. Bazı bakanlıklar kapanırken, bazıları birleştirildi. “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olarak değiştirildi. “Maliye Bakanlığı”nın adı “Hazine ve Maliye Bakanlığı” oldu.

703 sayılı KHK ile birleştirilen bakanlıklar şöyle oldu;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

YENİ SİSTEMİN BAKANLIKLARI

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

TEŞKİLAT YAPISI KALDIRILAN BAKANLIKLAR
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

703 sayılı KHK ile kaldırılırdı.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU KAPATILDI

Son KHK ile Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu ile Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun da kaldırıldı. Ayrıca ordu içinde rütbesi yükselecek ve ilişiği kesilecek askerlerin durumunun ele alındığı ve karara bağlandığı YAŞ kapatıldı. 703 sayılı KHK ile Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı.

MİT MÜSTEŞARI, MİT BAŞKANI OLDU

“Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “MİT” ve “Müsteşar” ifadesi ” Başkan” şeklinde değiştirildi.

MİT Başkanlığı Cumhurbaşkanı’na bağlı başkanlıklardan sadece biri. Bunun yanında kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığı da Avrupa Birliği Başkanlığı şeklinde Cumhurbaşkanı’na bağlı birimlerden biri haline getirildi. Genelkurmay Başkanlığı da Cumhurbaşkanı’na bağlandı.

EN KIDEMLİ DEVLET MEMURU CUMHURBAŞKANI İDARİ İŞLER BAŞKANI OLDU

Kapatılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin yerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı getirildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı’nın yerine en kıdemli devlet memuru statüsünü aldı.

Milletvekillerinin başka bir kurumda görevlendirilmesine ilişkin süre sınırlaması kaldırıldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak Ofis veya Kurullar’da milletvekillerinin görevlendirilmesinin önünde engel kalmadı.

SUBAYLARIN GÖREV SÜRESİNE CUMHURBAŞKANI KARAR VERECEK

TSK Personel Kanunu’nda 703 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLE TODAİE KAPATILDI

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kapatıldı. Adalet Akademisince yapılması gereken görev ve hizmetler, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülecek. TODAİE’nin teşkilatı ve bütçesi ise YÖK’e devredildi.

HSK ÜYELERİNİN SEÇİMİ

KHK ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda artık Adalet Bakanı Müsteşarı yerine Adalet Bakanı Yardımcısı yer alacak.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları, bir üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca, 3 üye Yargıtay üyeleri, 1 üye Danıştay üyeleri, 3 üye hakimlik mesleğine alınmasına engel hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından TBMM tarafından 4 yıl için seçilecek.

RADYO VE TELEVİZYONLARA EĞİTİM YAYINI ZORUNLULUĞU, TRT’YE EMEKLİLİK TEŞVİĞİ

Son KHK ile radyo ve televizyonlara ayda 90 dakika eğitici yayın yapma zorunluluğu getirildi.  Eğitici yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek, yayınların ve sürelerinin denetimi RTÜK tarafından yapılacak.

TRT personelini emekliliğe teşvik için yüzde 30 ile 50 arasında ek ikramiye verilecek.

TRT Genel Müdürü’nün maaşı en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücretine (ikramiye dahil) eşitlendi.

BTK ÜYELERİNİ CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) başkanı, ikinci başkanı ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

ADI VE GÖREV ALANI DEĞİŞTİRİLEN TEŞKİLATLAR
 • “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun” adı “İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ile İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” olarak,
 • Benzer şekilde “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” adı “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde,
 • “Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun” adı “Askeri okullar, Askeri öğrenciler, Askeri fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” olarak,
 • “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin adı “Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirildi.
 • “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin adı “Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirilmiştir.
 • “Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” adı “Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak,
 • “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” adı “Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirildi.

 

 

İlginizi çekebilecek diğer haberler