International Press Agency

OHAL kalkıyor, şartları kalıyor

Olağanüstü Hal (Hal) rejimine 18 Temmuz gecesi itibarıyla son veriliyor. Ancak OHAL sonrası için düşünülen ve kanun haline getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilen yeni düzenlemelerde “valiye şüpheli gördüğü kişiyi 15 gün şehirden atmak yetkisi verilmesi” gibi temel hak ve hürriyetleri daraltabilecek maddeler yer alıyor.

Düzenlemenin en tartışmalı maddelerinden biri şöyle: “Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından örgüt sayılan oluşum ve gruplara irtibat, iltisak, üyeliği bulunanların eş ve çocuklarına ilişkin resmi ve özel tüm bilgiler toplanabilecek.”

OHAL’de KHK ile üniversitelerden 8 binden fazla öğretim üyesi ihraç edildi. Yeni düzenleme ile iade hakkı kazansalar bile İstanbul, Ankara ve İzmir’de görev alamayacak.
ÜNİVERSİTEDEN ATILAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÜÇ BÜYÜKŞEHİR YASAK

Bir başka madde ise üniversiteden atılan öğretim üyelerinin iadelerini belli şartlara bağlıyor: “Göreve iade edilen öğretim üyeleri Ankara, İstanbul ve İzmir illerine atanmayacak. Atanabilecek üniversiteler bu illerin dışında ve 2006’dan sonra kurulanlar olabilecek.”

Genel Kurul’a gelen kanun teklifinde dikkat çeken maddeler bulunuyor. Geçici maddeyle kolluk kuvvetlerine yasanın çıktığı tarihten itibaren 3 yıl sürecek OHAL benzeri yetkiler tanınması dikkat çekti.

OHAL’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 120 bine yakın kişi kamudan ihraç edildi. KHK’ya itirazlar OHAL Komisyonu tarafından ele alınıyor.

OHAL 20 Temmuz 2016’da ilan edilmiş ve üçer aylık sürelerde 7 defa uzatılmıştı.

Yeni düzenlemedeki maddelerden bazıları:

*Valiye şüpheli gördüğü kişiyi 15 gün şehirden atma yetkisi verilecek

*Vali toplantı ve gösterileri engelleme yetkisine sahip olacak.

*Generaller dahil tüm askeri personele karargâha girişte detektörden geçirilecek.

*Eğer detektör sinyal verirse üst araması yapılacak.

*Komutanlar karargâhta erbaş ve erlerin özel eşyalarını arayabilecek.

*Kamuya açık alanlarda 24.00’ten sonra toplantılar yasaklanacak.

*Hava karardıktan sonra valiye toplantı yasaklama hakkı verilecek.

*Tüm şahıs ve kurumlara uygulanan arabuluculuk şartı Milli İstihbarat Teşkitalatı’na (MİT) tatbik edilemeyecek.

*Bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısı, ancak cumhurbaşkanının müsaadesiyle soruşturulabilecek. 

*Vekillere soruşturma iznini TBMM Başkanı, generallere, genelkurmay başkanı, bakan yardımcılarına bakanlar, valilere içişleri bakanı izin verecek. 

*Yüksek yargı erkânı hakkında ise soruşturma iznini özel kanunlara göre yetkili kurullar verecek.

*Savcının izninin alınmadığı acil durumlarda kolluk güçlerine askeri karargâhlarda arama yetkisi verildi.

*Kamudan atılanlar, eski görevlerine dönemeyecek.

*Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ya da yeni getirilen yasa ile kamudan ihraç edilenler, komisyon kararıyla tekrar kamuya alınan kişiler, eski görevlerine atanmayacak. 

*Asker ve polisler kamudan ihraç edildikten sonra geri alınsalar bile kilit görevlere atanmayacak, araştırma bölümlerine verilecek.

ALİ AKTAŞ: OHAL EN AZ 3 YILLIĞINA KALICI HALE GELİYOR

AKP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinin OHAL’i kalıcı hale getirdiğini belirten avukat Ali Aktaş, düzenlemenin kanunlaşması halinde hukuk devletinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Aktaş, Twitter hesabından şu değerlendirmede bulundu: “OHAL sözde 18 Temmuz’da sona eriyor. Ak Parti ise 23 maddelik bir kanun teklifi ile hile-i şeriyye usulüyle OHAL’i en az 3 yıllığına kalıcı hale getiriyor. Bu durum Hukukun Üstünlüğü’nün ve Demokrasi’nin rafa kaldırılması demek. Darbe dönemlerinde bile 5 yıl süren OHAL olmadı.”

 

İlginizi çekebilecek diğer haberler