International Press Agency

Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık ölümünün ikinci yılında anılıyor

Tarihçilerin kutbu olarak bilinen, dünyaca ünlü bilim insanı ve tarihçi Halil İnalcık ölümünün ikinci yılında anılıyor. Bir asırlık ömrüne çok kıymetli çalışmalar sığdıran bilim adamı Osmanlı’ya yönelik en derin çalışmaları yapması ile biliniyor.

HALİL İNALCIK KİMDİR?

Hocaların hocası olarak bilinen, Osmanlı tarihi alanında hem Türkiye’de ve hem de dünyada akla gelen isimlerden olan Prof. Dr. Halil İnalcık, 100 senelik ömrüne 25’den fazla kitap, 300’ü aşkın makale sığdırdı.

Babası Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey ve annesi Ayşe Bahriye Hanım olan Prof. Dr. İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi.

DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ MEZUNU

Tarih profesörü İnalcık, orta tahsilini Ankara’da Gazi Muallim Mektebi, liseyi ise Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi’nde tamamlayarak, yüksek tahsiline 1935’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (AÜDTCF) başladı.

Yeni Çağ Tarihi Kürsüsü’nde M. Göker, B. S. Baykal ve Fuat Köprülü’nün derslerini takip edip, 1940’ta mezun olan İnalcık, burada Timur üzerinde hazırladığı bir seminerle Köprülü’nün dikkatini çekerek, onun takdir ve tavsiyesiyle 30 Nisan 1940’da AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü’ne ilmi yardımcı tayin edildi.

Çalışkanlığı ve azmiyle dikkatleri üzerine çektiği dönem olan 1942’de Türkiye’de sosyo-ekonomik tarih yazıcılığının ilk örneklerinden biri “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı teziyle doktor olan ve AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü’ne asistan olarak atanan İnalcık, 15 Aralık 1943’te “Viyana’dan Büyük Ricat”e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı unvanlı teziyle doçent oldu.

İnalcık, 1945’te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden tanıdığı Şevkiye Işıl ile dünya evine girerek, 44 sene sürecek olan bir hayat arkadaşlığına adım attı. Ortaya koyduğu çalışmalarda ve yazdığı kitaplarda, eşi Şevkiye Hanım’ın desteğinin büyük olduğunu her fırsatta dile getiren İnalcık, eşine olan sevgisini ve minnetini içtenlikle ortaya koydu.

Araştırma sahasını doktora tezinden itibaren Osmanlı Cihan Devleti’nin sosyal ve ekonomik meselelerine yoğunlaştıran İnalcık, İstanbul’da Osmanlı arşivlerinde ve Bursa Şer’iyye Sicilleri üzerinde araştırmalar yaparak, 1947’de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi.

BATI DÜNYASI OSMANLIYI HALİL İNALCIK İLE TANIDI

Tarihçilerin Kutbu İnalcık, AÜDTCF tarafından bilgi, görgü ve çalışma alanındaki ihtisasını arttırmak üzere 1949’da gönderildiği İngiltere, British Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı ve Calendar of State Papers serisinde Osmanlı tarihine ait kayıtları topladı.

Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies’de (SOAS) Prof. Paul Wittek’in seminerlerine katılan İnalcık, bu seminerlere katılan B. Lewis, V. Ménage, V. Parry, E. Zachariadou gibi tarihçilerle tanıştı ve dünyanın en önemli arşivlerinden İngiltere, Public Record Office’te Osmanlı Cihan Devleti ile ilgili kaynak taraması yaptı.

İnalcık, 1950’de Paris’te toplanan Milletlerarası Tarihi İlimler Kongresi’ne katılarak, École des Annales okulunun kurucularından Fernand Braudel ile tanıştı ve onun 1949’da yayınlanan “II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası” adlı eserinden etkilenerek, Türkiye’de bu eseri tanıtan bir yazı yazdı.

İngiltere’den 1 Şubat 1951’de Türkiye’ye dönen İnalcık, 1951’in yaz aylarında Bursa Şer’iyye Sicilleri üzerinde çalışmaya başlayarak, bu sicillerin önemini belirten bir makale yazdı.

OSMANLI-KIRIM HANLIĞI ÇALIŞMASIYLA PROFESÖRLÜK ALDI

İnalcık, 2 Haziran 1952’de “Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği” teziyle profesörlük payesi alarak, 1953-1954 ders yılında Columbia Üniversitesi School of International Affairs’a ziyaretçi profesör olarak davet edildi ve Prof. Tibor Halasi-Kun ile birlikte Amerika’da Osmanlı-Türk araştırmalarının gelişmesinde rol oynadı.

Rockefeller Vakfı’nın bursuyla 1956-1957’de Harvard Üniversitesi’nde “research fellow” olarak bulunan İnalcık, Amerikan tarihi derslerini ve Harvard Üniversitesi’nde Prof. H. A. R. Gibb’in İslam tarihi derslerini izledi.

İnalcık, Harvard profesörlerinden W. Langer’in teklifi üzerine An Encyclopaedia of World History’nin Osmanlı kısmını gözden geçirmeyi üstendi ve 1957’de Türkiye’ye döndükten sonra, AÜSBF’nde Osmanlı, Avrupa ve Amerika tarihi okuttuğu gibi “İdari Teşkilat Tarihi” ve “Devrim Tarihi” derslerini de üstlendi.

Bu günlerde yurt içinde ve Batı’da birçok kongreye bildiri vererek katılan İnalcık, 1958’de Münih’te düzenlenen “XI. Uluslararası Bizantinistler Kongresi”nde “The Problem of the Relationship between Byzantine and Ottoman Taxation” başlıklı bildirisini okudu.

MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ DE ÖNEMLİ GÖREVLER VERDİ

İnalcık bunun ardından 1960’ta ders vermek üzere İsrail İbrani Üniversitesi’ne davet edildi ve yaz aylarında “Milli Birlik Komitesi”nin isteği üzerine Güneydoğu bölgesine üniversiteden bir heyetle inceleme gezisi düzenleyerek, toprak meseleleri hakkındaki araştırmaları dolayısıyla çağrıldığı toplantıda bölgenin meselelerinin tespiti için bir Güneydoğu Enstitüsü kurulmasını teklif etti. İnalcık, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün (TKAE) kuruluş döneminde faaliyetlerde bulundu.

Nisan 1961’de Kıbrıs tarihi hakkında araştırma yapmak maksadıyla Kıbrıs’a giden İnalcık, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde Kıbrıs kadılıklarına ait 56 sicil defterini tespit etti ve bunlar üzerinde çalıştı.

AVRUPA, AMERİKA VE ORTA DOĞU’DA ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ

İnalcık, 1961-1962’de 7 ay kadar Beyrut’ta bulundu, Arapça’sını ilerletti. Yurda dönüşünün ardından Hollanda’ya davet edildi, Amsterdam Üniversitesi Doğu Tetkikleri Enstitüsü’nde “Turkey and Europe” başlıklı konferans verdi ve 1962 sonbaharında New York’ta The Social Science Research Council’in düzenlediği “Conference on the Political Modernization of Japan and Turkey”de bir bildiri sundu.

Uluslararası Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Kurumu’na (AIESEE), 1966’da üye seçilen İnalcık, burada Türk tarih ve kültürünün tanıtılması yolunda büyük gayret sarf ederek, 1971-74 yılları arasında bu kurumun başkanlığını yaptı.

İnalcık, 1967’de Münih’te Uluslararası Müsteşrikler Kongresi’ne iştirak ederek, aynı yıl Princeton ve Pennsylvania üniversitelerinde misafir profesör olarak dersler verdi ve 1968’de Londra ve Paris’te 3 ay Bibliothèque Nationale ve arşivlerde araştırmalar yaptı.

G. Veinstein ve M. Berendi ile birlikte II. Bayezid devrine ait Mukataa Defteri üzerinde çalışmalar yapan İnalcık, 1969’da AIESEE’nin Sofya toplantısında, kendisinden istenen “Osmanlı Devrinde Balkanlar” raporunu takdim etti. Yine 1969’da Türkolog Tibor Halasi-Kun ile birlikte Osmanlı araştırmaları için büyük önem taşıyan Archivum Ottomanicum dergisini çıkarmaya başlayan İnalcık, 1971’de İngiltere Royal Historical Society tarafından “corresponding member” seçildi.

İnalcık, aynı yıl Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin (Center for Middle Eastern Studies) davetlisi olarak iki konferans verdi. İnalcık, 1972’de 30 yıl çalıştığı AÜDTCF’den emekli oldu.

OSMANLI’YA YÖNELİK EN KAPSAMLI TARİH ÇALIŞMALARINI YAPTI

Uluslararası bir şöhret yapan İnalcık’ın biyografisi Encyclopaedia of Historians and Historical Writing’de ve Thomas Naff’ın çıkardığı Paths to the Middle East (Albany: State University of New York, 1993) adlı eserlerde yer aldı.

İnalcık, 1998’de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in elinden İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Ödülü’nü alarak, Kültür Bakanlığı’nın Osmanlı uygarlığı üzerinde bir eser hazırlamak üzere tertip ettiği Kültür Bakanlığı 700. Yıldönümü Yayın Komisyonu’nun başına getirildi.

DÜNYA KİTAP FUARI’NDA BİRİNCİLİK ALDI

Türkçe ve İngilizce ikişer cilt şeklinde hazırlanan ve editörlüğünü yaptığı eserle, “Dünya Kitap Fuarı”nda birincilik ödülü alan İnalcık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Araştırma Kurulu ve Kültür Bakanlığı Osmanlı Bilim ve Kültür Mirası’nın 700. Yılı Anma Komitesi üyeliklerine seçildi.

İnalcık, Prof. S. Faroqhi ile birlikte E. J. Brill’in (Leiden) “The Ottoman Empire and Its Heritage” serisinin editörlüğünü üstlenerek, 2005 yılına kadar bu seriden yayınlanan 38 cilt Osmanlı tarihini Batı dünyasına tanıtan belli başlı eserler arasında yer aldı.

1999’da Balıkesir Üniversitesi’nden ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’ndan şükran plaketleri alan Prof. Dr. Halil İnalcık için aynı üniversitede “Halil İnalcık Salonu” açıldı.

İnalcık, 2000’de İstanbul’un sosyal ve ekonomik tarihi için büyük öneme sahip olan “Halil İnalcık Araştırma Projesi”ni hayata geçirdi.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR HAYAT

2001’de Sofya Üniversitesi’nde fahri doktora verilen İnalcık, 2002’de İslam Konferansı Teşkilatı tarafından Teşekkür Plaketi ve Kültür Bakanlığı 2002 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. İnalcık, Macaristan Cumhurbaşkanı Ferenc Madl’ın elinden, “Macaristan Liyakat Nişanı”nı, 2003’te Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Üniversitesi’nden şükran plaketini, “Milli Savunma Bakanlığı Ödülü”nü ve 2004’te de Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın, “Bursa Ulusal Kültür Yaşamına Katkı Ödülü”nü aldı.

TARİHLE İÇ İÇE GEÇEN BİR ASIRLIK ÖMÜR

Halil İnalcık 100 senelik ömrüne bir çok eser sığdırdı. Osmanlı tarihinde karanlık olarak kalmış noktaların açığa çıkmasında ve doğru-tarafsız tarihçilik alanında tarih bilimine unutulmaz katkılar sağladı.

İnalcık 25 Temmuz 2016’da “çoklu organ yetmezliği” nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

 

İlginizi çekebilecek diğer haberler