International Press Agency

AYM, polisin “Eyyy rütbeli zevat” diye başlayan eleştirisini ifade özgürlüğü saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hulisi Özkan isimli polis memurunun Facebook’taki “Eyyy rütbeli zevat” diye başlayan eleştirisi üzerine verilen kınama cezasıyla ilgili başvurusunu sonuçlandırdı. Dün açıklanan gerekçeli kararda, Özkan’a verilen ceza ile Anayasa’nın 26 maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği belirtildi.

Ankara’da görev yapan Hulusi Özkan, dört yıl önce Facebook’ta bazı polis memurlarınca oluşturulan bir sayfadaki “Emniyet-Sen Başkanı’na Mobbing” başlıklı konuya şu yorumu yazdı: “Eyyyy rütbeli zevat Size de Ölüm Var Bize de… Bunun hesabını orada Allah zaten soracak burada da Emniyetsen.”

ELEŞTİRİ ÜZERİNE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Özkan’ın yorumuyla ilgili disiplin soruşturması açıldı. Sonuşturma neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, polis memuru Özkan’a 19 Mart 2014’te kınama cezası verdi.

Kınama kararının gerekçesinde şu açıklama yapıldı: “Polis memuru Hulusi Özkan ifadesinde her ne kadar yaptığı yorumu bilinçsizce yaptığını ve yaptığı yorumdan pişmanlık duyduğunu beyan etmiş olsa da Emniyet Teşkilatı mensuplarına yakışmayan ve Polis Meslek disiplini ve etiği ile bağdaşmayan yorumlar yaptığı ve her türlü istismara açık olan bu sayfalarda yorum yapması ve paylaşması hakkında isnat edilen ‘Görev dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak’ suçunu işlediği, alınan beyanlar ve dosya içerisindeki diğer deliller muvacehesinde anlaşılmakla, eylemine uyan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 4/1. maddesi gereğince kınama cezası ile tecziyesine, daha önceden almış olduğu disiplin cezalarının olması nedeniyle tüzüğün 15. maddesinin tatbikine yer olmadığına karar verilmiştir.”

Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün acı karnesi: Türkiye ‘basın özgürlüğünde’ 157. sıraya geriledi

KINAMA CEZASINA YAPILAN İTİRAZLARIN HEPSİ REDDEDİLDİ

Özkan, kınama cezasının iptali talebiyle dava açtı. Ankara 2. İdare Mahkemesi 7 Kasım 2014’te davanın reddine karar verdi. Mahkeme, “Facebook’taki yorum, polislik mesleğinin etiği ile bağdaşmadığından, kınama cezasında hukuka aykırılık görülmediğine” hükmetti.

Bu kararın da Ankara Bölge İdare Mahkemesi l. Kurulu’nca 4 Mart 2015’te onanması üzerine Özkan, 7 Aralık 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Başvurusunda, sosyal medyada polislerce oluşturulan bir sayfada, hakaret veya suç unsuru içermeyen, bir defaya mahsus paylaşımda bulunduğunu, bu yüzden kınama cezasıyla cezalandırılarak ‘ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini’ dile getirdi.

AYM, İHLAL KARARI VERDİ, YENİDEN YARGILAMA İSTEDİ

Anayasa Mahkemesi’nin dün Resmi Gazete’de yayınlanan gerekçeli kararında ise Hulusi Özkan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedilirken, ayrıca dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere, davanın reddine karar veren Ankara 2. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Kararda, “İfade özgürlüğüne yapılan bir müdahale, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değilse demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez.” değerlendirmesi yer aldı.

HİYERARŞİK ÜSTLER DE ELEŞTİRİLEBİLİR

AYM ayrıca, “eleştiri hakkından” da bahsetti: “Silahlı kuvvetlere benzer özellik gösteren bu yönleriyle teşkilat içindeki hiyerarşik kuralların sivil devlet memurlarının tabi olduğu kurallara kıyasla daha katı olması doğaldır. Bununla birlikte bu husus teşkilatın veya hiyerarşik üstlerin eleştirilemeyeceği anlamına da gelmemektedir.”

“Sosyal medyada yorum yaptığı konunun başlığı ile kurduğu cümlelerden yola çıkarak başvurucunun Emniyet Teşkilatı’nın yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği ve sitemini herhangi bir yöneticinin ismini zikretmeden dile getirdiği görülmektedir.”

Osman Can: Altan kardeşler ve Ilıcak dosyası AYM’den döner

İlginizi çekebilecek diğer haberler