International Press Agency

Danıştay, “TSK’da başörtüsü” ile ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini 1’e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti. Daire, iptal istemine ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde verecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nca, Şubat 2017’de hazırlanan TSK Kıyafet Yönetmeliği ile önemli bir değişikliğe imza atılmıştı. Buna göre, TSK’da kadın personelin başörtü takabilmesine imkan tanındı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), söz konusu düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açmıştı. HKP düzenlenin yürütmenin durdurulmasını da istemişti. Daire ilk olarak yürütmeye durdurma talebini inceledi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Habertürk’ün yazdığına göre, müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması talebi 1’e karşı 4 oyla reddedildi.

Erdoğan: Danıştay’ın kararı sıkıntılı bizzat muhataplarına ifade ettik

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy çokluğu ile karar verildi.”

MSB: BAŞINI KAPATMA ÖZGÜRLÜĞÜ TANIDIK

Daire daha sonra iptal istemine dair Milli Savunma Bakanlığı ve Danıştay Başsavcılığı’ndan görüş istedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından daireye gönderilen savunmada, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanındığı belirtildi.

Danıştay Savcısı ise düzenlemenin laiklik ilkesine ayrı olduğunu vurgulayarak iptalini istedi.

Danıştay savcısı: “TSK’da başörtüsü” laikliğe aykırı

İlginizi çekebilecek diğer haberler