International Press Agency

HSK Tarafından yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1’inci Dairesi, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle, Diyarbakır, İzmir ve Malatya’daki bazı ağır ceza mahkemelerinin “ihtisas mahkemesi” olarak belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK 1’inci Dairesi’nin bir önceki kararında birinci bölge diye tabir edilen şehirlerde yeni mahkemelerin kurulması kararlaştırılmıştı. Bu karar kapsamında iş yükü dağılımı yapan 1’inci Daire, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere yeni ihtisas mahkemelerinin belirledi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7’nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Ağır Ceza Mahkemeleri’nin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin hususun dikkate alındığı bildirilen kararda, Diyarbakır 11, İzmir 20, 21, 22 ve Malatya 5. ağır ceza mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu yeni mahkemeler kurdu

İlginizi çekebilecek diğer haberler