International Press Agency

65 yaş aylığı artıyor, bin liradan az olmayacak

Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) milletvekilleri tarafından hazırlanan 71 maddelik torba yasa teklifi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam ediyor. Yasa teklifinin bazı maddeleri genel kurulda kabul edilirken, bazı maddeleri halen plan ve bütçe komisyonunda ele alınıyor.

ALT SINIR 1000 LİRA

Bu çerçevede, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen yeni yasal düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.

YAŞLILIK AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Yaşlılık aylığı alabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor.

İlk şart 65 yaşını doldurmuş olmak,

Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor.

“EKONOMİK OHAL” MADDESİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulmasını öngören kanun teklifi de, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin 22. Maddesini oluşturan yasal düzenleme, daha önce muhalefetin, “ekonomik OHAL” eleştirilerine sebep olmuştu. Muhalefet milletvekilleri teklifle Cumhurbaşkanına “ekonomik OHAL” ilan etme yetkisi verildiğini savunmuştu.

22’NCİ MADDE NELER GETİRİYOR?

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesinde sorumlu olacak.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin şekilde dağıtılması, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek, düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI TEK YETKİLİ OLACAK

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cumhurbaşkanına “ekonomik OHAL” yetkisi mi verilecek?

İlginizi çekebilecek diğer haberler